Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri. År 1995-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 
Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabelluppgift 
Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Djurslag 
Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

År 
Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jesper Fransson
Tfn: 036-15 50 79
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Slaktade hela kroppar 1 000-tal:
1 000-tal
Kvantitet 1 000 ton:
1 000 ton
Källa
Jordbruksverkets slaktdatabas
Detaljerad information
jo0604_2020_kvalitet
Fotnoter
Fotnoter

I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.
Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Djurslag
Mellankalv
Värden redovisas endast från 2013.
Äldre tjur
Värden redovisas endast från 2013.
Ungtjur
Ålder under 2 år.
Ungtjur
Värden redovisas endast från januari 2013.
Yngre tjur
Ålder över 2 år.
Yngre tjur
Värden redovisas endast från januari 2013
Ko
Värden redovisas endast från 2013.
Ungko
Värden redovisas endast från 2013.
Summa storboskap
I Storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor.
Slaktgris
Värden redovisas endast från 2013.
Suggor
Värden redovisas endast från 2013.
Galtar
Värden redovisas endast från 2013.
Unggris
Värden redovisas endast från 2013.
Unggalt
Värden redovisas endast från 2013.