Tips hur du markerar i en vallista


Minst ett val måste göras i varje listruta för att visa ett resultat för varje variabel. Om du vill se en eller några variabler, markera endast dessa. Observera, för att ångra en markering, håll ner knappen CTRL och klicka med vänster musknapp på raden. För att markera alla rader i en listruta: - Markera första raden i listrutan. Tryck sedan på knapparna SHIFT och END samtidigt. För att välja / ångra en markerad rad i en listruta: - Håll ner knappen CTRL och klicka på vänster musknapp på raden. För att välja fler än en rad i en listruta: - Markera flera rader i rad genom att trycka och hålla in vänster musknapp, markera önskade rader och sedan släppa musknappen. Alternativt kan du markera en rad och hålla ner knappen SHIFT samtidigt som du trycker på upp- eller nedpilen på tangentbordet. - Markera rader som inte ligger i rad genom att hålla nere knappen CTRL samtidigt som du klickar med vänster musknapp på de önskade raderna. För att söka efter ett visst värde i listrutan: - Markera första raden i listrutan. Skriv sedan första bokstaven i önskad kategori. Om du misslyckas med att få upp rätt rad, försök skriva igen tills du hittar rätt kategori. Alternativt kan upp- eller nedpilen eller mushjulet användas för att leta vidare.