Slakt av större lantbruksdjur efter storleksgrupp jordbruksmark. År 2016-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 
Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Storleksgrupp 
Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

Djurslag 
Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

Variabel 
Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År 
Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jesper Fransson
Tfn: 036-15 50 42
E-post: statistik@jordbruksverket.se">statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Slaktade hela kroppar, 1 000-tal
Kvantitet, 1 000 ton
Antal företag, antal
Detaljerad information
jo48sm_2020_kvalitet
Fotnoter
Fotnoter

Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.
Djurslag
Mellankalv
Redovisas från och med 2018.
Äldre tjur
Redovisas från och med 2018.
Ungtjur
Redovisas från och med 2018.
Yngre tjur
Redovisas från och med 2018.
Ko
Redovisas från och med 2018.
Ungko
Redovisas från och med 2018.
Variabel
Antal företag
Antal företag avser företag som skickat djur till slakt av respektive djurslag. Antal företag redovisas från 2018.