Jordbruksmarkens användning efter produktionsområde/riket och gröda. År 2001-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region 


Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
hektar
Referenstid
Juni
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0104_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

T.o.m. 2007 ingick majs i Grönfoder