Jordbruksmarkens användning efter stödområde och gröda. År 2001-2014
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 
Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region 
Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

Gröda 
Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök

År 
Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tel: 036-15 64 10
Fax: 036-34 01 96
E-mail: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Hektar
Referenstid
Juni
Källa
Jordbruksverket
Detaljerad information
jo10sm1501_beskr
Fotnoter
Fotnoter

T.o.m. 2007 ingick majs i Grönfoder