Lantbruksdjur efter län/riket och djurslag. År 1981-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök

Djurslag Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal
Kontakt
Anders Grönvall
Tfn: 036-15 57 91
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo20sm1901_kvalitet
Fotnoter

Fotnoter

Mellan 1981 och 1999 baseras uppgifterna på de enkätundersökningar som gjordes för Lantbruksregistret.
Från 2000 baseras uppgifterna för nötkreatur på registerbearbetningar från Centrala nötkreatursregistret (CDB).
För övriga djur är uppgifterna för 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013 och 2016 beräknade utifrån en totalundersökning via enkät.
Övriga år är uppgifterna beräknade utifrån urvalsundersökningar vi enkät och har således en slumpmässigt osäkerhet (medelfel).