Antal nötkreatur och företag med nötkreatur i december efter produktionsområde och djurslag. År 1995-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Region 


Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Djurslag 


Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Anders Grönvall
Tfn: 036-15 57 91
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal företag:
antal
Antal djur:
antal
Referenstid
Antal företag:
December
Antal djur:
December
Kvalitetsdeklaration
jo0111_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Från 2000 baseras uppgifterna för nötkreatur på registerbearbetningar från Centrala nötkreatursregistret (CDB). Före 2000 gjordes separata djurräkningar i december månad. Fram till 2014 finns endast uppgifter över antalet djur på riksnivå. Om uppgifterna inte finns tillgängliga ersätts uppgiften med två prickar (..).
Uppgifter för antalet företag och regionala uppgifter finns endast tillgänliga från 2015.