Totalskörd och hektarskörd efter län/riket, gröda och år 1965-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Gröda Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 55 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Hektarskörd: Kilo per hektar.
Totalskörd: ton
Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Källa
Sveriges Statistiska Databaser
Kvalitetsdeklaration
jo16sm2001_kvalitet
Fotnoter

Fotnoter

Totalskörd på riksnivå för spannmålsgrödorna avseende en del av åren under 1970-talet har korrigerats.
Revidering 2019-02-05: Data avseende slåttervallen har reviderats åren 1965-2017
Hektarskörd, kg per hektar
Skördestatistiken baseras på uppgifter från ett urval av företag. Uppgifterna är därmed
behäftade med så kallade urvalsfel. Uppgifterna för spannmål avser 14 procents vattenhalt.
Spannmålsuppgifterna för åren 1965-2004 har räknats om från 15 till 14 procents vattenhalt. Uppgifterna för trindsäd
(ärter och åkerbönor) avser 15 procents vattenhalt. Uppgifterna för oljeväxter avser 9 procents vattenhalt.
Oljeväxtuppgifterna för åren 1965-1992 har räknats om från 18 till 9 procents vattenhalt. Uppgifterna för potatis
avser bärgad reducerad skörd. Vid få observationer redovisas punkter i stället för resultat.
gröda - höstkorn
Ingår i skördestatistiken från och med år 1995.
gröda - rågvete
Ingår i skördestatistiken från och med år 1995.
gröda - blandsäd
Skördestatistik saknas för länen åren 1979-1998 och för riket åren 1981-1994.
Med blandsäd avses stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtblandningar.
gröda - matpotatis
Skörden är reducerad för små (< 35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar. År 1999 ersattes de
objektiva skördeuppskattningarna som baserades på provtagningar i potatisodlingarna med insamling
av skördeuppgifter direkt ifrån jordbrukarna. Metodbytet ledde till en lägre skördenivå från och med
1999. Se vidare i Beskrivning av statistiken.
gröda - potatis för stärkelse
Skörden är reducerad för rötskadade knölar. Fram till och med år 1992 ingår även potatis för produktion av råsprit.
Statistik saknas för åren 1993 och 1994. Fram till och med 1998 baserades statistiken på provtagningar i potatisodlingarna.
Från och med 1999 inhämtas uppgifter om skörden istället direkt ifrån jordbrukarna.
gröda - sockerbetor
Skörden baseras på uppgifter från Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget för åren
1965-1994 och på uppgifter från Danisco Sugar AB från och med 1995.
gröda - höstraps
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från
Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994.
Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
gröda - vårraps
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter
från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994.
Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
gröda - höstrybs
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från
Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994.
Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
gröda - vårrybs
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från
Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994.
Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.gröda - oljelinIngår i skördestatistiken
från och med år 1996 på riksnivå och från och med år 1999 på länsnivå.
gröda - oljelin
Ingår i skördestatistiken från och med år 1996 på riksnivå och från och med år 1999 på länsnivå.
gröda - slåttervall, totalt
Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
gröda - slåttervall, återväxt
Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån
jordbrukarna. Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
gröda - slåttervall, första skörd
Fram till och med år 1997 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Statistik saknas för åren
1998-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
gröda - ärter
Ingår i skördestatistiken från och med år 1996.
gröda - åkerbönor
Ingår i skördestatistiken från och med år 2004.
Totalskörd, ton
Skördestatistiken baseras på uppgifter från ett urval av företag. Uppgifterna är därmed behäftade med
så kallade urvalsfel. Uppgifterna för spannmål avser 14 procents vattenhalt. Spannmålsuppgifterna för åren
1965-2004 har räknats om från 15 till 14 procents vattenhalt. Uppgifterna för trindsäd (ärter och åkerbönor)
avser 15 procents vattenhalt. Uppgifterna för oljeväxter avser 9 procents vattenhalt. Oljeväxtuppgifterna för
åren 1965-1992 har räknats om från 18 till 9 procents vattenhalt. Uppgifterna för potatis avser bärgad
reducerad skörd. Vid få observationer redovisas punkter i stället för resultat.gröda - rågveteIngår i skördestatistiken
från och med år 1995.
gröda - blandsäd
Skördestatistik saknas för länen åren 1979-1998 och för riket åren 1981-1994. Med blandsäd avses
stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtblandningar.
gröda - matpotatis
Skörden är reducerad för små (< 35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar. År 1999 ersattes de
objektiva skördeuppskattningarna som baserades på provtagningar i potatisodlingarna med insamling
av skördeuppgifter direkt ifrån jordbrukarna. Metodbytet ledde till en lägre skördenivå från och med
1999. Se vidare i Beskrivning av statistiken.
gröda - potatis för stärkelse
Skörden är reducerad för rötskadade knölar. Fram till och med år 1992 ingår även potatis för produktion av råsprit.
Statistik saknas för åren 1993 och 1994. Fram till och med 1998 baserades statistiken på provtagningar i
potatisodlingarna. Från och med 1999 inhämtas uppgifter om skörden istället direkt ifrån jordbrukarna.
gröda - sockerbetor
Skörden baseras på uppgifter från Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget för åren 1965-1994 och på uppgifter
från Danisco Sugar AB för åren 1995-2007. Från och med 2008 baseras skörden på uppgifter från Nordic Sugar.
gröda - oljelin
Ingår i skördestatistiken från och med år 1996 på riksnivå och från och med år 1999 på länsnivå.
gröda - slåttervall, totalt
Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån
jordbrukarna. Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
gröda - slåttervall, återväxt
Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt
ingår. Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån
jordbrukarna. Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
gröda - slåttervall, första skörd
Fram till och med år 1997 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Statistik saknas för
åren 1998-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
gröda - vårkorn
Fram till och med 1994 ingår höstkorn i redovisningen av totalskörd för vårkorn.
gröda - ärter
Ingår i skördestatistiken från och med år 1996.
gröda - åkerbönor
Ingår i skördestatistiken från och med år 2004.
gröda - höstkorn
Ingår i skördestatistiken från och med år 1995. Fram till och med 1994 ingår höstkorn i redovisningen
av totalskörd för vårkorn.
gröda - höstraps
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter
från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden
direkt ifrån jordbrukarna.
gröda - vårraps
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från
Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt
ifrån jordbrukarna.
gröda - höstrybs
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från
Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt
ifrån jordbrukarna.
gröda - vårrybs
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från
Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt
ifrån jordbrukarna.
Gröda
blandsäd
Skördestatistik saknas för länen åren 1979-1998 och för riket åren 1981-1994. Med blandsäd avses stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtblandningar.
ärter
Ingår i skördestatistiken från och med år 1996.
åkerbönor
Ingår i skördestatistiken från och med år 2004.
matpotatis
Skörden är reducerad för små (< 35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar. År 1999 ersattes de objektiva skördeuppskattningarna som baserades på provtagningar i potatisodlingarna med insamling av skördeuppgifter direkt ifrån jordbrukarna. Metodbytet ledde till en lägre skördenivå från och med 1999. Se vidare i Beskrivning av statistiken.
potatis för stärkelse
Skörden är reducerad för rötskadade knölar. Fram till och med år 1992 ingår även potatis för produktion av råsprit. Statistik saknas för åren 1993 och 1994. Fram till och med 1998 baserades statistiken på provtagningar i potatisodlingarna. Från och med 1999 inhämtas uppgifter om skörden istället direkt ifrån jordbrukarna.
sockerbetor
Skörden baseras på uppgifter från Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget för åren 1965-1994 och på uppgifter från Danisco Sugar AB för åren 1995-2007. Från och med 2008 baseras skörden på uppgifter från Nordic Sugar.
oljelin
Ingår i skördestatistiken från och med år 1996 på riksnivå och från och med år 1999 på länsnivå.
slåttervall, totalt
Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna. Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
slåttervall, första skörd
Fram till och med år 1997 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Statistik saknas för åren 1998-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
slåttervall, återväxt
Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna. Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.