Hektarskörd efter produktionsområde/riket och gröda. År 1965-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Produktionsområde Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Gröda Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 55 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Kg/hektar
Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo16sm2001_kvalitet
Fotnoter

Fotnoter

Revidering 2019-10-22: Data avseende Stråsädesgrödor till grönfoder, Majs till grönfoder och Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder har reviderats åren 2011-2017.
Revidering 2019-02-08: Data avseende slåttervallen har reviderats åren 1965-2017.
Hektarskörd, kg per hektar
Skördestatistiken baseras på uppgifter från ett urval av företag. Uppgifterna är därmed behäftade med så kallade urvalsfel.
Uppgifterna för spannmål avser 14 procents vattenhalt. Spannmålsuppgifterna för åren 1965-2004 har räknats om från 15 till 14 procents vattenhalt.
Uppgifterna för trindsäd (ärter och åkerbönor) avser 15 procents vattenhalt.
Uppgifterna för oljeväxter avser 9 procents vattenhalt. Oljeväxtuppgifterna för åren 1965-1992 har räknats om från 18 till 9 procents vattenhalt.
Uppgifterna för potatis avser bärgad reducerad skörd. Vid få observationer redovisas punkter i stället för resultat.
Gröda
Höstkorn
Ingår i skördestatistiken från och med år 1995.
Höstrågvete
Ingår i statistiken från och med år 2015
Vårrågvete
Ingår i statistiken från och med år 2015
Rågvete
Ingår i skördestatistiken från och med år 1995. Efter 2015 särredovisas rågvete som höstrågvete och vårrågvete.
Blandsäd
Skördestatistik saknas för länen åren 1979-1998 och för riket åren 1981-1994. Med blandsäd avses stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtblandningar.
Ärter
Ingår i skördestatistiken från och med år 1996.
Åkerbönor
Ingår i skördestatistiken från och med år 2004.
Höstraps
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992.
Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994.
Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Vårraps
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992.
Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994.
Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Höstrybs
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992.
Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994.
Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Vårrybs
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992.
Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994.
Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Oljelin
Ingår i skördestatistiken från och med år 1996 på riksnivå och från och med år 1998 efter produktionsområde.
Stråsädesgrödor till grönfoder
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Skördeuppgifterna för åren 2011-2017 har räknats om från 30 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
Majs till grönfoder
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Skördeuppgifterna för åren 2011-2017 har räknats om från 30 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Skördeuppgifterna för åren 2011-2017 har räknats om från 30 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
Matpotatis
Skörden är reducerad för små (< 35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.
År 1999 ersattes de objektiva skördeuppskattningarna som baserades på provtagningar i potatisodlingarna med insamling av skördeuppgifter direkt ifrån jordbrukarna. Metodbytet ledde till en lägre skördenivå från och med 1999. Se vidare i Beskrivning av statistiken.
Potatis för stärkelse
Skörden är reducerad för rötskadade knölar.
Fram till och med år 1992 ingår även potatis för produktion av råsprit.
Statistik saknas för åren 1993 och 1994.
Fram till och med 1998 baserades statistiken på provtagningar i potatisodlingarna. Från och med 1999 inhämtas uppgifter om skörden istället direkt ifrån jordbrukarna.
Sockerbetor
Skörden baseras på uppgifter från Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget för åren 1965-1994 och på uppgifter från Danisco Sugar AB från och med 1995.
Slåttervall, första skörd
Fram till och med år 1997 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna.
Statistik saknas för åren 1998-2001.
Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Slåttervall, första skörd
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
Slåttervall, återväxt
Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna.
Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001.
Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
Slåttervall, återväxt
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
Slåttervall, Total vallskörd
Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna.
Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001.
Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
Slåttervall, Total vallskörd
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.