Totalskörd efter produktionsområde/riket och gröda. År 2008-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Produktionsområde Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Gröda Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Ton
Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo16sm2001_kvalitet
Fotnoter

Fotnoter

Revidering 2019-10-22: Data avseende Stråsädesgrödor till grönfoder, Majs till grönfoder och Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder har reviderats åren 2011-2017.
Revidering 2019-02-08: Data avseende slåttervallen har reviderats åren 2008-2017.
Totalskörd, ton
Skördestatistiken baseras på uppgifter från ett urval av företag. Uppgifterna är därmed behäftade med så kallade urvalsfel.
Uppgifterna för spannmål avser 14 procents vattenhalt.
Uppgifterna för trindsäd (ärter och åkerbönor) avser 15 procents vattenhalt.
Uppgifterna för oljeväxter avser 9 procents vattenhalt.
Uppgifterna för potatis avser bärgad reducerad skörd.
Vid få observationer redovisas punkter i stället för resultat.
Gröda
Höstrågvete
Ingår i skördestatistiken från och med 2015.
Vårrågvete
Ingår i skördestatistiken från och med 2015.
Rågvete
Från och med 2015 särredovisas rågvete som höstrågvete och vårrågvete.
Blandsäd
Med blandsäd avses stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtblandningar.
Stråsädesgrödor till grönfoder
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Skördeuppgifterna för åren 2011-2017 har räknats om från 30 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
Majs till grönfoder
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Skördeuppgifterna för åren 2011-2017 har räknats om från 30 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Skördeuppgifterna för åren 2011-2017 har räknats om från 30 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
Matpotatis
Skörden är reducerad för små (< 35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.
Potatis för stärkelse
Skörden är reducerad för rötskadade knölar.
Slåttervall, första skörd
Uppgifterna inhämtas direkt från jordbrukarna.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Slåttervall, första skörd
Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
Slåttervall, återväxt
Uppgifterna inhämtas direkt från jordbrukarna.
Skörd från betad återväxt ingår inte.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Slåttervall, återväxt
Valluppgifterna för åren 2008-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
Slåttervall, total vallskörd
Uppgifterna inhämtas direkt från jordbrukarna.
Skörd från betad återväxt ingår inte.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent.
Slåttervall, total vallskörd
Valluppgifterna för åren 2008-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.