Karta över Sveriges NUTS2-områden

Kod Namn Län som ingår
SE 11 Stockholm Stockholms
SE 12 Östra Mellansverige Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands
SE 21 Småland med öarna Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands
SE 22 Sydsverige Blekinge, Skåne
SE 23 Västsverige Hallands, Västra Götalands
SE 31 Norra Mellansverige Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs
SE 32 Mellersta Norrland Västernorrlands, Jämtlands
SE 33 Övre Norrland Västerbottens, Norrbottens
Karta över Sveriges NUTS2-områden