Karta över Sveriges riksområden

Kod Namn
Riksområde 1 Södra och mellersta Sveriges slättbygder
Riksområde 2 Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder
Riksområde 3 Norra Sverige


Karta över Sveriges riksområden