To the Top

Avräkningspriser, år fr.o.m. 2010

Choose variables

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Vete, kr/100 kg , Höstvete, kr/100 kg , Vårvete, kr/100 kg ,

Selected 0 Total 41

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Selected 1 Total 12

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 2,000 rows and 50 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000

Obs:

Spannmål
Vissa spannmålspriser avseende senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. Priserna samlas in från flera spannmålshandlare och mäts vid utvalda leveranssorter, vanligen så kallade nollorter. Priserna ska avse normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvantiteter.
Grönsaker, Frukt
Genomsnittliga priser för ett antal uppgiftslämnare. Priser redovisas enligt följande: blomkål jun-nov, tomater apr-nov, vitkål jun-mar, gurka mar-okt, morötter aug-apr, lök aug-apr, äpplen aug-jun samt jordgubbar jun-aug. De redovisade priserna är sammanvägda med endast ett fåtal uppgiftslämnare till grund för varje produkt. Eftersom prisvariationen är stor på frukt- och grönsaksområdet kan det sammanvägda priset därför skilja sig avsevärt från det genomsnittliga avräkningspris som skulle erhållas om samtliga odlares produktion vägts ihop.

Produkter

Sockerbetor, kr/100 kg

Pris för sockerbetor vid 16 % sockerhalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december.

Tulpaner, priser per 100 st

Pris redovisas endast för månaderna december till april.

Matpotatis, kr/100 kg

Södra och mellersta Sverige. För perioden juni-augusti avser priset färskpotatis. Priset avser kvalitet SMAK Klass 1 för vissa sorter, fritt uppköpande handel.

Potatis för stärkelse, kr/100 kg

Baspris vid 20 % stärkelsehalt inklusive uppfyllnadspremie och efterlikvid. Pris redovisas endast för månaderna september till december.

Livkalvar, kr/100 kg

Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inklusive marknadspristillägg/avdrag.

Smågrisar, kr/100 kg

Basvikt 30 kg fritt gård inklusive marknadspristillägg/avdrag.

Hanungnöt, kr/100 kg

Klass O, vikt 330 kg, inklusive leveranstillägg.

Ko, kr/100 kg

Klass P+, vikt 270 kg, inklusive leveranstillägg.

Slaktgris, kr/100 kg

58 % kött, 85 kg, inklusive leveranstillägg.

Mjölk (3,7 % fett), kr/100 kg

Mjölk med 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inklusive nationellt stöd och efterlikvider

Mjölk (faktisk fetthalt), kr/100 kg

Mjölk med faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inklusive nationellt stöd och efterlikvider.

A-ägg frigående höns, kr/100 kg

Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A.

Ekologiska ägg, kr/100 kg

Fritt gård. Konsumtionsägg.

Ägg (storlek enl. EU med 64 g öre/st)

Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram).