Åkerarealens användning efter gröda. År 1865-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 156 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ann-Marie Karlsson
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
hektar
Källa
Jordbruksverket
Fotnoter


Fotnoter

Inga fotnoter finns