Till toppen

Åkerarealens användning efter gröda. År 1865-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Åkerareal totalt , Höstvete , Höstråg ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1865 , 1866 , 1867 ,

Valda 1 Totalt 158

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns