Jordbruksföretag och areal efter storleksgrupp. År 1927-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Storleksgrupp åkermark 


Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 60 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ann-Marie Karlsson
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal jordbruksföretag:
antal
Areal åkermark, hektar:
hektar
Källa
Jordbruksverket
Fotnoter


Fotnoter

Ett flertal olika begrepp förekommer i statistiken för att beteckna lantbruk och gårdar.
Storleksgruppen under 2 hektar åker. I denna grupp ingår åren 1927-1951 företag med mer än 0,25 hektar åker. Under 2000-talet med mindre än 2 hektar åkermark men med mer än 5 hektar jordbruksmark samt även företag med djurbesättningar på minst 50 kor, minst 250 nötkreatur, minst 50 tackor, minst 50 suggor, minst 250 svin eller minst 1 000 höns inklusive kycklingar.
Jordbruksföretag: En inom jordbruk, husdjursskötsel eller frukt- och trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Kan innehålla ett flertal fastigheter och gårdar. (1974-2007).
Under 2000-talet gäller husdjursuppgifterna förutom företag med mer än 2 hektar åkermark även företag med djurbesättningar på minst 50 kor, minst 250 nötkreatur, minst 50 tackor, minst 50 suggor, minst 250 svin eller minst 1 000 höns inklusive kycklingar.