Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter storleksgrupp. År 1927-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Under 2,0 hektar åkermark , 2,1-5,0 hektar åkermark , 5,1-10,0 hektar åkermark ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1927 , 1932 , 1937 ,

Valda 1 Totalt 62

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Ett flertal olika begrepp förekommer i statistiken för att beteckna lantbruk och gårdar.
Storleksgruppen under 2 hektar åker. I denna grupp ingår åren 1927-1951 företag med mer än 0,25 hektar åker. Under 2000-talet med mindre än 2 hektar åkermark men med mer än 5 hektar jordbruksmark samt även företag med djurbesättningar på minst 50 kor, minst 250 nötkreatur, minst 50 tackor, minst 50 suggor, minst 250 svin eller minst 1 000 höns inklusive kycklingar.
Jordbruksföretag: En inom jordbruk, husdjursskötsel eller frukt- och trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Kan innehålla ett flertal fastigheter och gårdar. (1974-2007).
Under 2000-talet gäller husdjursuppgifterna förutom företag med mer än 2 hektar åkermark även företag med djurbesättningar på minst 50 kor, minst 250 nötkreatur, minst 50 tackor, minst 50 suggor, minst 250 svin eller minst 1 000 höns inklusive kycklingar.