Till toppen

Partihandelns invägning av ägg. År 1995-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Redovisade siffror är partihandelns invägning av ägg. Följande andelar har inte passerat partihandeln respektive år:
Ca 35 % t.o.m. år 2000,
ca 27 % år 2001–2007,
ca 24 % år 2008–2010,
ca 20–21 % år 2011–2013,
ca 18 % år 2014,
ca 17 % år 2015,
ca 13,5 % år 2016,
ca 14 % år 2017,
ca 13 % år 2018,
ca 13 % från år 2019,
ca 15 % från andra halvåret 2023.