Partihandelns invägning av ägg. Månad 1995-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Månad 


Markera minst ett värde

Totalt 321 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jesper Fransson
Tfn: 036-15 50 79
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
1 000 ton
Källa
Svenska Ägg
Kvalitetsdeklaration
jo0604_2020_kvalitet
Fotnoter


Fotnoter

Redovisade siffror är partihandelns invägning av ägg. Följande andelar har inte passerat partihandeln respektive år:
Ca 35 % t.o.m. år 2000,
ca 27 % år 2001–2007,
ca 24 % år 2008–2010,
ca 20–21 % år 2011–2013,
ca 18 % år 2014,
ca 17 % år 2015,
ca 13,5 % år 2016,
ca 14 % år 2017,
ca 13 % år 2018,
ca 13 % 2019.