Till toppen

Mejeriproduktion. År 1995-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Kvantitet invägd mjölk, 1 000 ton , Genomsnittlig fetthalt på invägd mjölk, procent , Genomsnittlig proteinhalt på invägd mjölk, procent ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 28

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Revidering 2020-11-13: Efter att ha kvalitetssäkrat uppgifterna för 2018 och 2019, har uppgifterna för produktion av konsumtionsmjölk, syrade produkter och grädde uppdaterats. Detta medför att summering av månadsuppgifterna inte ger samma resultat som redovisas i denna tabell.