Till toppen

Mejeriproduktion. Månad 1995-2024

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Kvantitet invägd mjölk, 1 000 ton , Genomsnittlig fetthalt på invägd mjölk, procent , Genomsnittlig proteinhalt på invägd mjölk, procent ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 352

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Variabel

Produktion av konsumtionsmjölk och syrade produkter >2,0 %, 1 000 ton

Avser produktion av konsumtionsmjölk och syrade produkter med fetthalt över 2 %.

Produktion av konsumtionsmjölk och syrade produkter 1,0–2,0 %, 1 000 ton

Avser produktion av konsumtionsmjölk och syrade produkter med fetthalt mellan 1-2 %.

Produktion av konsumtionsmjölk och syrade produkter <1,0 %, 1 000 ton

Avser produktion av konsumtionsmjölk och syrade produkter med fetthalt under 1 %.