Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri. Månad 1995-2022
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Djurslag Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 328 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jesper Fransson
Tfn: 036-15 50 79
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Slaktade hela kroppar, 1 000-tal:
1 000-tal
Kvantitet, 1 000 ton:
1 000 ton
Källa
Jordbruksverkets slaktdatabas
Kvalitetsdeklaration
jo0604_2022_kvalitet
Fotnoter

Fotnoter

I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.
Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Djurslag
Mellankalv
Värden redovisas från och med januari 2013.
Äldre tjur
Värden redovisas från och med januari 2013.
Ungtjur
Ålder under 2 år.

Värden redovisas från och med januari 2013.
Yngre tjur
Ålder över 2 år.

Värden redovisas från och med januari 2013.
Ko
Värden redovisas från och med januari 2013.
Ungko
Värden redovisas från och med januari 2013.
Summa storboskap
I storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor.
Slaktgris
Värden redovisas från och med januari 2013.
Suggor
Värden redovisas från och med januari 2013.
Galtar
Värden redovisas från och med januari 2013.
Unggris
Värden redovisas från och med januari 2013.
Unggalt
Värden redovisas från och med januari 2013.
Tabelluppgift
Kvantitet, 1 000 ton
Kvantiteten avser slaktad vikt.