Till toppen

Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri. Månad 1995-2024

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Mellankalv , Summa kalv , Stut ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 353

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Djurslag

Mellankalv

Värden redovisas från och med januari 2013.

Äldre tjur

Värden redovisas från och med januari 2013.

Ungtjur

Ålder under 2 år.

Värden redovisas från och med januari 2013.

Yngre tjur

Ålder över 2 år.

Värden redovisas från och med januari 2013.

Ko

Värden redovisas från och med januari 2013.

Ungko

Värden redovisas från och med januari 2013.

Summa storboskap

I storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor.

Slaktgris

Värden redovisas från och med januari 2013.

Suggor

Värden redovisas från och med januari 2013.

Galtar

Värden redovisas från och med januari 2013.

Unggris

Värden redovisas från och med januari 2013.

Unggalt

Värden redovisas från och med januari 2013.

Tabelluppgift

Kvantitet, 1 000 ton

Kvantiteten avser slaktad vikt.
I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.