Slakt av fjäderfä vid slakteri. År 1995-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Djurslag Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jesper Fransson
Tfn: 036-15 50 79
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal, 1 000-tal:
1 000-tal
Kvantitet, 1 000 ton:
1 000 ton
Källa
Livsmedelsverket
Kvalitetsdeklaration
jo0604_2021_kvalitet
Fotnoter

Fotnoter

Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Kasserade inkluderar fåglar som dött under transport eller uppställning.
Djurslag
Kalkon, inkl kasserade
Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.
Kalkon, exkl kasserade
Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.
Summa fjäderfä, inkl kasserade
I Summa fjäderfä ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.
Summa fjäderfä, exkl kasserade
I Summa fjäderfä ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.