Till toppen

Slakt av fjäderfä vid slakteri. Månad 2015-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Slaktkyckling, inkl kasserade , Slaktkyckling, exkl kasserade , Höns, inkl kasserade ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valda 1 Totalt 108

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Kasserade inkluderar fåglar som dött under transport eller uppställning.

Djurslag

Kalkon, inkl kasserade

Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.

Kalkon, exkl kasserade

Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.

Summa fjäderfä, inkl kasserade

I Summa fjäderfä ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.

Summa fjäderfä, exkl kasserade

I Summa fjäderfä ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.