Slakt av större lantbruksdjur efter län. År 2016-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

Djurslag Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jesper Fransson
Tfn: 036-15 50 42
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Slaktade hela kroppar, 1 000-tal:
1 000-tal
Kvantitet, 1 000 ton:
1 000 ton
Antal företag:
Antal
Kvalitetsdeklaration
jo0604_2022_kvalitet
Fotnoter

Fotnoter

Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.
Djurslag
Mellankalv
Redovisas från och med 2018.
Äldre tjur
Redovisas från och med 2018.
Ungtjur
Redovisas från och med 2018.
Yngre tjur
Redovisas från och med 2018.
Ko
Redovisas från och med 2018.
Ungko
Redovisas från och med 2018.
Variabel
Antal företag
Antal företag avser företag som skickat djur till slakt av respektive djurslag. Då företag kan skicka djur av olika djurslag till slakt, stämmer summaposter inte överens med summan av individposterna.
Antal företag redovisas från 2018.