Till toppen

Slakt av större lantbruksdjur efter storleksgrupp. År 2016-2021

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , –2,0 ha åkermark , 2,1–5,0 ha åkermark ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Mellankalv , Summa kalv , Stut ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.

Djurslag

Mellankalv

Redovisas från och med 2018.

Äldre tjur

Redovisas från och med 2018.

Ungtjur

Redovisas från och med 2018.

Yngre tjur

Redovisas från och med 2018.

Ko

Redovisas från och med 2018.

Ungko

Redovisas från och med 2018.

Variabel

Antal företag

Antal företag avser företag som skickat djur till slakt av respektive djurslag. Då företag kan skicka djur av olika djurslag till slakt, stämmer summaposter inte överens med summan av individposterna.
Antal företag redovisas från 2018.