Åkerarealens användning efter län/riket och gröda. År 1981-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök

Gröda Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 41 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal, hektar:
hektar
Antal företag:
antal
Referenstid
Areal, hektar:
juni
Antal företag:
juni
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0104_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till
Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
T.o.m. 2007 ingick majs i Grönfoder