Till toppen

Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter län och gröda. År 1981-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 27

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Total åkermark , Höstvete , Vårvete ,

Valda 0 Totalt 39

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1981 , 1982 , 1983 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till
Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

Gröda

Rågvete

År 2015 delades Rågvete upp i höst- respektive vårgröda. All rågveteareal före 2015 redovisas som höstrågvete.

Majs

T.o.m. 2007 ingick majs i Grönfoderväxter.

Grönfoderväxter

Fram t.o.m. 2007 ingick majs i Grönfoderväxter.