Till toppen

Åkermarkens användning efter kommun och gröda. År 1981-2023

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.0114 UPPLANDS VÄSBY , 0115 VALLENTUNA , 0117 ÖSTERÅKER ,

Valda 0 Totalt 290

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Total åkermark , Höstvete , Vårvete ,

Valda 0 Totalt 39

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1981 , 1985 , 1989 ,

Valda 1 Totalt 32

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till
Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
Åren 2006-2011 har vi kopplat några församlingar till Bjuvs kommun (kommunkod 1260) som egentligen hör till Kävlinge kommun (kommunkod 1261). Båda kommunerna ligger i Skåne län. Detta innebär att ca 3000 hektar åkermark för mycket redovisas i Bjuvs kommun och 3000 hektar åkermark för lite redovisas Kävlinge kommun under åren 2006-2011. Åren 2007, 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att 1500-2000 hektar åkermark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och 1500-2000 hektar åkermark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2007, 2010 och 2011.

Gröda

Rågvete

År 2015 delades Rågvete upp i höst- respektive vårgröda. All rågveteareal före 2015 redovisas som höstrågvete.

Majs

T.o.m. 2007 ingick majs i Grönfoderväxter.

Grönfoderväxter

Fram t.o.m. 2007 ingick majs i Grönfoderväxter.