Till toppen

Betesmarkens användning efter kommun och gröda. År 2003-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.0114 UPPLANDS VÄSBY , 0115 VALLENTUNA , 0117 ÖSTERÅKER ,

Valda 0 Totalt 291

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Total betesmark , Betesmark , Slåtteräng ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331. Åren 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att ca 500 hektar betesmark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och ca 500 hektar betesmark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2010 och 2011.