Jordbruksmarkens användning efter produktionsområde och gröda. År 2001-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Produktionsområde Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Gröda Markera minst ett värde

Totalt 44 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal, hektar:
hektar
Antal företag:
antal
Referenstid
Areal, hektar:
Juni
Antal företag:
Juni
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0104_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Karta över Sveriges produktionsområden
T.o.m. 2007 ingick majs i Grönfoder.