Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter produktionsområde och gröda. År 2001-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Total jordbruksmark , Total åkermark , Höstvete ,

Valda 0 Totalt 44

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Gröda

Rågvete

År 2015 delades Rågvete upp i höst- respektive vårgröda. All rågveteareal före 2015 redovisas som höstrågvete.

Majs

T.o.m. 2007 ingick majs i Grönfoderväxter.

Grönfoderväxter

Fram t.o.m 2007 ingick majs i Grönfoderväxter.