Ägoslagsareal efter län. År 1981-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Län Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök

Ägoslag Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ylva Olsson
Tfn: 036-15 64 10
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Hektar
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0106_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Marken i den här tabellen redovisas i det län som jordbruksföretagets brukningscentrum finns i.
Ägoslag
Skogsmark, hektar
Det är jordbruksföretagens ägda skogsmark som redovisas.
Annan mark, hektar
Annan mark redovisas inte efter 1999.