Till toppen

Ägoslagsareal efter län. År 1981-2023

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 27

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Åkermark, hektar , Arrenderad åkermark, hektar , Betesmark, hektar ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1981 , 1982 , 1983 ,

Valda 1 Totalt 30

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Marken i den här tabellen redovisas i det län som jordbruksföretagets brukningscentrum finns i.

Ägoslag

Skogsmark, hektar

Det är jordbruksföretagens ägda skogsmark som redovisas.

Annan mark, hektar

Annan mark redovisas inte efter 1999.

Ägoslag

Skogsmark, hektar

Det är jordbruksföretagens ägda skogsmark som redovisas.

Annan mark, hektar

Annan mark redovisas inte efter 1999.