Höstsådda arealer efter län och gröda. Hösten 2002-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Län 


Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal: Hektar
Medelfel: Procent
Kvalitetsdeklaration
jo0110_kd_2021
Fotnoter


Fotnoter

Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).
Värdena avser skattad höstsådd areal på hösten före övervintring, och kan skilja sig från motsvarande grödareal som redovisas efterföljande år.