Till toppen

Höstsådda arealer efter län och gröda. Hösten 2002-2023

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.01 Stockholm , 02 Uppsala , 03 Södermanland ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..). Värdena avser skattad höstsådd areal på hösten före övervintring, och kan skilja sig från motsvarande grödareal som redovisas efterföljande år.