Till toppen

Preliminära grödarealer efter storleksgrupp och gröda. År 2018-2024

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , -2,0 hektar åkermark , 2,1-5,0 hektar åkermark ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 41

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2018 , 2019 , 2020 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Gröda

Majs

Till grönfoder i stödansökningarna finns det flera underkoder. En av dem är majs. Från och med 2023 redovisas den majsarealen i redovisningsvariabel Majs i stället för, som tidigare, i redovisningsvariabeln Grönfoder. Under åren 2018–2022 har det varit 2 700-3 600 hektar grönfoder med underkod majs.

Träda

År 2023 fanns ett undantag i stödreglerna som tillät odling på träda. Med hjälp av underkoder uppgav jordbrukarna i stödansökan om de odlade spannmål, oljeväxter, vall eller grönfoder på träda. Odling på träda har i statistiken flyttats över till andra redovisningsvariabler. Totalt var det 44 900 hektar odling på träda. Detta medför stor skillnad i arealen träda mellan 2022 och 2023, men påverkar andra redovisningsvariabler i mindre utsträckning.

Slåtteräng

Under några år till och med 2022 har det funnits ett stöd som medfört att slåtterängsarealen i Norrbottens län gradvis ökat i stödansökningarna. År 2023 togs justerades stödet och slåtterängsarealen i Norrbottens län, därmed minskar slåtterängsarealen för riket totalt.

Gröda

Majs

Till grönfoder i stödansökningarna finns det flera underkoder. En av dem är majs. Från och med 2023 redovisas den majsarealen i redovisningsvariabel Majs i stället för, som tidigare, i redovisningsvariabeln Grönfoder. Under åren 2018–2022 har det varit 2 700-3 600 hektar grönfoder med underkod majs.

Träda

År 2023 fanns ett undantag i stödreglerna som tillät odling på träda. Med hjälp av underkoder uppgav jordbrukarna i stödansökan om de odlade spannmål, oljeväxter, vall eller grönfoder på träda. Odling på träda har i statistiken flyttats över till andra redovisningsvariabler. Totalt var det 44 900 hektar odling på träda. Detta medför stor skillnad i arealen träda mellan 2022 och 2023, men påverkar andra redovisningsvariabler i mindre utsträckning.

Slåtteräng

Under några år till och med 2022 har det funnits ett stöd som medfört att slåtterängsarealen i Norrbottens län gradvis ökat i stödansökningarna. År 2023 togs justerades stödet och slåtterängsarealen i Norrbottens län, därmed minskar slåtterängsarealen för riket totalt.