Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiska djur och antal företag efter län/riket. År 2009-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Djurslag 


Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ulf Svensson
tfn: 036-15 50 74
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal djur: Antal
Andel ekologisk hållna djur: Procent
Antal företag: Antal
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0115_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.
Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län.