Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Djurslag Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ulf Svensson
Tfn: 036-15 50 74
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal djur:
Antal
Andel ekologiskt hållna djur, procent:
Procent
Antal företag:
Antal
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0115_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.
Djurslag
Värphöns
Antalet ekologiska höns redovisas endast för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län.
Slaktkycklingar
Antalet ekologiska slaktkycklingar redovisas endast för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län.