Till toppen

Ekologisk mejeri- och äggproduktion. År 2009-2023

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Kvantitet invägd ekologisk mjölk, 1 000 ton , Genomsnittlig fetthalt på invägd ekologisk mjölk, procent , Genomsnittlig proteinhalt på invägd ekologisk mjölk, procent ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Källa: Jordbruksverket - mejeriproduktion, Svenska Ägg - Partihandelns invägning av ägg