Andel ekologisk slakt av den totala slakten i procent. År 2009-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Djurslag Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ulf Svensson
Tfn 036-15 50 74
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0609_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Källa: Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.
Statistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och levererade till slakt från en producent som är omställd till ekologisk produktion. Statistiken säger inget om mängden kött som slutligen säljs med ekologisk märkning i butik utan ger snarare information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara.
Djurslag
Ungtjur
Ålder under 2 år.
Yngre tjur
Ålder över 2 år.
Slaktkyckling
Uppgiften om antalet producerade slaktkycklingar är hämtad från kontrollorganen. Slakten, i ton, beräknas av Jordbruksverket. Det görs genom att det uppskattade antalet producerade slaktkycklingar multipliceras med en uppskattad medelslaktvikt per slaktkyckling.
Medelslaktvikten har varierat under åren enligt följande:
2009-2014: 2,2 kg
2015-2016: 2,095 kg
2017: 1,95 kg
2018: 1,85 kg
2019: 1,97 kg
2020: 1,97 kg