Till toppen

Andel ekologisk produktion av mjölk, mejeriprodukter och ägg av den totala produktionen i procent. År 2009-2023

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Andel invägd ekologisk mjölk av den totala invägningen, procent , Andel ekologisk produktion av konsumtionsmjölk, procent , Andel ekologisk produktion av konsumtionsmjölk, fetthalt >2,0%, procent ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Källa:
Jordbruksverket - mejeriproduktion
Svenska Ägg - Partihandelns invägning av ägg