Till toppen

Slakt av djur uppfödda med ekologiska produktionsmetoder. År 2009-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Mellankalv , Summa kalv , Stut ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Källa: Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Statistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och levererade till slakt från en
producent som är omställd till ekologiskt produktion. Statistiken säger inget om mängden kött som slutligen säljs
med ekologisk märkning i butik utan ger snarare information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara

Defintioner av djurslag:
Ungtjur: Ålder under 2 år
Yngre tjur: Ålder över 2 år

Slakt av slaktkycklingar:
Uppgiften om antalet producerade slaktkycklingar är hämtad från kontrollorganen. Uppgiften är osäker. Slakten, i ton, beräknas av Jordbruksverket.
Det görs genom att det uppskattade antalet producerade slaktkycklingar multipliceras med en uppskattad medelslaktvikt per slaktkyckling.
Medelslaktvikten har varierat under åren enligt följande:
År Medelslaktvikt, kg
2009-2014 2,2
2015-2016 2,095
2017 1,95
2018 1,85
2019 1,97
2020 1,97
2021 1,97
2022 1,9

Djurslag

Ungtjur

Ålder under 2 år.

Yngre tjur

Ålder över 2 år.

Slaktkyckling

Uppgiften om antalet producerade slaktkycklingar är hämtad från kontrollorganen. Uppgiften är osäker. Slakten, i ton, beräknas av Jordbruksverket.
Det görs genom att det uppskattade antalet producerade slaktkycklingar multipliceras med en uppskattad medelslaktvikt per slaktkyckling.
Medelslaktvikten har varierat under åren enligt följande:
2009-2014: 2,2 kg
2015-2016: 2,095 kg
2017: 1,95 kg
2018: 1,85 kg
2019: 1,97 kg
2020: 1,97 kg
2021: 1,97 kg