Ekonomisk kalkyl för jordbruket (EAA) 1990-2020, miljoner kr
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Kategorier i EAA 


Markera minst ett värde

Totalt 157 Valda

Sök

Värde 


Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Priser 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ulf Svensson
Tfn: 036-15 50 74
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Miljoner kr
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0205_kd_2021
Fotnoter


Fotnoter

Produktionsvärdet redovisas i basvärde eller producentpriser. Basvärdet innebär att s.k. produktrelaterade direktersättningar ingår i värdet för respektive produkt. Dessa ingår inte i värdet till producentpriser. Ett exempel på produktrelaterade direktersättningar är det nationella stödet för mjölk. Övriga direktersättningar benämns 'Övriga produktionssubventioner' och redovisas under en specifik post. Dessa ersättningar utgörs av produktionsrelaterade ersättningsformer såsom gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag.