Ekonomisk kalkyl för jordbruket (EAA), miljoner kr. År 1990-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Kategorier i EAA Markera minst ett värde

Totalt 157 Valda

Sök

Värde Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Priser Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ulf Svensson
Tfn: 036-15 50 74
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Miljoner kr
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0205_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Produktionsvärdet redovisas i basvärde eller producentpriser. Basvärdet innebär att s.k. produktrelaterade direktersättningar ingår i värdet för respektive produkt. Dessa ingår inte i värdet till producentpriser. Ett exempel på produktrelaterade direktersättningar är det nationella stödet för mjölk. Övriga direktersättningar benämns 'Övriga produktionssubventioner' och redovisas under en specifik post. Dessa ersättningar utgörs av produktionsrelaterade ersättningsformer såsom gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag.