Till toppen

Ekonomisk kalkyl för jordbruket (EAA), miljoner kronor. År 1990-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.01000 SPANNMÅL (inklusive utsäde) , 01100 Vete och spelt , 01110 Vanligt vete och spelt ,

Valda 0 Totalt 157

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Produktionsvärdet redovisas i basvärde eller producentpriser. Basvärdet innebär att så kallade produktrelaterade direktersättningar ingår i värdet för respektive produkt. Dessa ingår inte i värdet till producentpriser. Ett exempel på produktrelaterade direktersättningar är det nationella stödet för mjölk. Övriga direktersättningar benämns 'Övriga produktionssubventioner' och redovisas under en specifik post. Dessa ersättningar utgörs av produktionsrelaterade ersättningsformer såsom gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag.