Produktionsvärde till producentpriser och stöd fördelat efter driftsinriktning, miljoner kr. År 2013, 2016, 2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Fördelningsbara poster 


Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

Driftsinriktning 


Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Kristin Gustafsson
Tfn: 036 -15 57 54
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Miljoner kronor
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0502_kvd_2021
Fotnoter


Fotnoter

Inga fotnoter finns