Till toppen

Produktionsvärde till producentpriser och stöd fördelat efter driftsinriktning, miljoner kr. År 2013, 2016, 2020

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Vegetabilier , Djur , Animaliska produkter ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Jordbruksväxter , Trädgårdsväxter , Jordbruks- och trädgårdsväxter ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns