Stöd och ersättningar efter län och stödform. År 2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Län Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Stödform Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ulf Svensson
Tfn: 036-15 50 74
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
1 000-tals kronor
Fotnoter

Fotnoter

Beloppen avser stödår och utbetalningar gjorda t.o.m. juli 2021.
I EAA kategoriseras nötkreatursstödet och det nationella stödet som produktrelaterade stöd. Gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd för unga jordbrukare, kompensationsstöd, miljöersättningar, stöd för ekologisk produktion, djurvälfärdsersättningar samt epizootiersättningar kategoriseras sim produktionsrelaterade stöd.
Epizootiersättningar redovisas i tabellen 'Till jordbruksföretag utbetalade investeringsstöd, startstöd och epizootiersättningar efter län och stödform'.
Stödform
Ekologisk produktion
Värden för ekologisk produktion omfattar även stöd för omställning till ekologisk produktion.