Till toppen

Stöd och ersättningar efter län och stödform. År 2019-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Gårdsstöd , Förgröningsstöd , Stöd till unga jordbrukare ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Beloppen avser stödår och utbetalningar gjorda respektive år. I EAA kategoriseras nötkreatursstödet och det nationella stödet som produktrelaterade stöd. Gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd för unga jordbrukare, kompensationsstöd, miljöersättningar, stöd för ekologisk produktion, djurvälfärdsersättningar samt epizootiersättningar kategoriseras som produktionsrelaterade stöd.
Epizootiersättningar redovisas i tabellen 'Utbetalade investeringsstöd, startstöd och epizootiersättningar efter län och stödform'.

Stödform

Ekologisk produktion

Värden för ekologisk produktion omfattar även stöd för omställning till ekologisk produktion.