Till toppen

Utbetalade investeringsstöd, startstöd och epizootiersättningar efter län och stödform. År 2019-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Beloppen avser utbetalningar till jordbruksföretag gjorda respektive år. De redovisade investeringsstöden är sådana som gått till jordbruksföretag. I EAA räknas startstöd och investeringsstöd in under kapitaltransfereringar och epizootiersättningar under produktionsrelaterade stöd.