Till jordbruksföretag utbetalade investeringsstöd, startstöd och epizootiersättningar efter län och stödform. År 2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Län Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Stödform Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ulf Svensson
Tfn: 036-15 50 74
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
1 000-tals kronor
Fotnoter

Fotnoter

Beloppen avser utbetalningar gjorda under 2020.
De redovisade investeringsstöden är sådana som gått till lantbruksföretag.
I EAA räknas startstöd och investeringsstöd in under kapitaltransfereringar och epizootiersättningar under produktionsrelaterade stöd.