Till toppen

Justerade inkomster för företagare gift/sambo/ensamstående samt gift/sambo med företagaren. År 2007-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Heltidsjordbruk , –2,0 hektar åkermark ,

Valda 0 Totalt 27

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns