Till toppen

Hushållsinkomster efter transfereringar. Samtliga jordbrukarhusshåll, hushåll med heltidsjordbruk respektive småbruk. År 2014-2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , -2,0 hektar åkermark , 2,1-5,0 hektar åkermark ,

Valda 0 Totalt 65

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns