Hushållsinkomster kr/hushåll efter driftsinriktningar, areal, ålder företagare,län, produktionsområde. År 1999-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Driftinriktning/areal/ålder/län/produktionsområde 


Markera minst ett värde

Totalt 66 Valda

Sök

Inkomstslag 


Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Enhet
kr
Kvalitetsdeklaration
jo0204_kd_2021
Fotnoter


Fotnoter

År 2010-2016: Uppgifterna för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar saknas pga att de kommer att revideras