Hushållsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

Indelning Markera minst ett värde

Totalt 66 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Maria Johansson
Tfn: 036-15 52 32
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Taxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Allmänna avdrag, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Nettoinkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Nettoförändring av expansionsmedel, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Nettoinkomst av kapital, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Hushållsinkomst före transfereringar, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Transfereringar, positiva ej skattepliktiga, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Transfereringar, skatter och allmän pensionsavgift, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Övriga negativa transfereringar, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Hushållsinkomst efter transfereringar, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0204_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.