Till toppen

Näringsinkomster efter inkomstslag. År 2006-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll , Näringsverksamhet, kvittat mot äldre underskott, kr/hushåll , Näringsverksamhet, totalt överskott, kr/hushåll ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Heltidsjordbruk , –2,0 hektar åkermark ,

Valda 0 Totalt 66

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns