Näringsinkomster kr/hushåll efter driftsinriktningar, areal, ålder företagare, län, produktionsområde. År 2006-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

Driftinriktning/areal/ålder företagare/län/PO Markera minst ett värde

Totalt 66 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Malin Sandberg
tfn 036-15 59 45
e-post:statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Taxerad inkomst av näringsverksamhet:
kr
Näringsverksamhet, kvittat mot äldre underskott:
kr
Näringsverksamhet, totalt överskott:
kr
Näringsverksamhet, underskott uppkommet under året:
kr
Nettoinkomst av näringsverksamhet:
kr
Nettoförändring av expansionsmedel:
kr
Räntefördelning, netto:
kr
Samlad inkomst av näringsverksamhet:
kr
Periodiseringsfond, netto:
kr
Justerad inkomst av näringsverksamhet:
kr
Kvalitetsdeklaration
jo0204_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns