Näringsinkomster efter inkomstslag. År 2006-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

Indelning Markera minst ett värde

Totalt 66 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Maria Johansson
Tfn: 036-15 52 32
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Näringsverksamhet, kvittat mot äldre underskott, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Näringsverksamhet, totalt överskott, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Näringsverksamhet, underskott uppkommet under året, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Nettoinkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Nettoförändring av expansionsmedel, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Räntefördelning, netto, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Samlad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Periodiseringsfond, netto, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Justerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll:
Kronor per hushåll
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0204_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns