Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Tabellinnehåll 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Indelning 


Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 44 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Daniel Persson
Telefon: 036-15 50 39
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Totalt värde:
1 000-tals kronor, procent, ental
Medelvärde per företag:
1 000-tals kronor, procent, ental
Fotnoter


Fotnoter

Inga fotnoter finns