Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Specialiserade mjölkföretag, Totalt specialiserade mjölkföretag , Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 1 , Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 2 ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Vegetabilier, 1000 kr , --- varav spannmål, 1000 kr , --- varav foderväxter, 1000 kr ,

Valda 0 Totalt 44

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000