Intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabellinnehåll 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Typgrupp/storleksklass 


Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök

Intäkts-/kostnadsslag 


Markera minst ett värde

Totalt 54 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Daniel Persson
Telefon: 036-15 50 39
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
kronor per företag
Källa
Jordbruksverket
Databas
Sveriges Statistiska Databaser
Fotnoter


Fotnoter

Korrigerad 2016-10-05
Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.
Typgrupp/storleksklass
riket, mjölk, 5600- standardtimmar
Uppgifterna för 2013 korrigerade 2015-03-12
Följande uppgift är korrigerad Riket mjölk över 5 600 timmar